Svenska

 

 

 

 

 

 

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas med sin produktutveckling!

Vi är er strategiska designpartner och arbetar med er för att skapa hållbara strategier och konkretisera dem

i attraktiva, värdeskapande och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

 

Med en unik kombination av erfarenhet, strategisk förmåga och handlingskompetens kan vi göra er

vision till verklighet.

Öresund Strategy & Design

VÅRA TJÄNSTER

 

Vi vill bidra med vår erfarenhet, designkompetens, kreativitet och struktur, och hjälpa er att

utveckla attraktiva produkter, få nöjdare kunder, öka er lönsamhet och stärka ert varumärke.

Vi vill sprida entusiasm, kreativitet och tillförsikt, så att ni kan lyckas med er produktutveckling!

Design thinking

DESIGN THINKING

 

Varje företag behöver förstå sin omvärld och hur den påverkar produkterbjudande och design. En tydlig vision, ett systematiskt strategiarbete, en tydlig designidentitet och stödjande utvecklingsprocesser ökar förut-sättningarna för innovativ, framgångsrik och värdeskapande produktutveckling och design.

 

 • Strategi & innovation
 • Varumärkes- & designstrategi
 • Design management

 

Design doing

DESIGN DOING

 

Design är ett utmärkt arbetssätt för att identifiera användarbehov, hitta nya innovativa lösningar och skapa hållbara, attraktiva, lönsamma och konkurrenskraftiga produkter. Vi följer er från vision till verklighet.

 

 • Konceptstudie
 • Industridesign
 • Hållbar design

 

Design support

DESIGN SUPPORT

 

Det är komplext och utmanande att jobba med innovation och nyskapande design och produktutveckling. Vi supportar er som organisation, eller dig som chef, projektledare eller specialist, med goda råd, inspiration, kreativitet eller annat ni behöver.

 

 • Design coaching
 • Inspiration & kreativitet
 • Kommunikation & presentation

 

”Marie sätter sig snabbt in i teknik och problem, och hennes bakgrund och kompetens lyfter snabbt mina produkter till något bättre”

 

Tom Johansen

Innovatör och grundare av AB iTunnan

 

VÅRA KUNDER

 

Våra tjänster vänder sig till produktägande företag, tekniktjänsteföretag och innovationsföretag. Vi kan bidra till ert strategi-, design- och produktutvecklingsarbete.

 

Kaffe och anteckningsblock

KONTAKT

 

Ring, maila eller ses!

Vi vill gärna höra hur vi kan hjälpa er!

Er strategiska designpartner!

Vi skapar hållbara strategier och konkretiserar dem i attraktiva, värdeskapande och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

 • Design thinking
 • Design doing
 • Design support

SÄG HEJ

Per Eskils gata 2

256 56 Helsingborg

0739 10 55 79

marie.nilsson@oresunddesign.se

 

 

Foto: Fanny Wangsell

VAR UPPDATERAD

Copyright © 2017 Öresund Strategy & Design AB. All rights reserved.