Design doing

DESIGN DOING

Design är ett utmärkt arbetssätt för att identifiera användarbehov, hitta nya innovativa lösningar

och skapa hållbara, attraktiva, lönsamma och konkurrenskraftiga produkter.


Vi följer er från vision till verklighet.

KONCEPTSTUDIE


Med en koncepstudie har man möjlighet att bekräfta, stärka och utveckla en idé. Konceptstudien bidrar till att göra er design och produktutveckling mer kreativ, innovativ och visionär. En bred  datainsamling och analys skapar kunskap och förståelse för uppgiften och identifierar nya möjligheter. Genom att fokusera på kundnytta och användarbehov i den kreativa fasen, kan vi ta fram nytänkande, värdeskapande och hållbara marknads- och produktkoncept.

 

En konceptstudie i fyra faser som anpassas efter era behov.

Analys & utveckling

Delar av konceptstudien; definitionsfas, analysfas, kreativ fas

och definiera-koncept-fas.

INDUSTRIDESIGN & INTERAKTIONSDESIGN


Industridesign är ett bra verktyg för att utveckla lönsamma, attraktiva och konkurrenskraftiga produkter. Genom användarinsikter och kreativa metoder kan man hitta nya innovativa lösningar, skapa och formge attraktiva produkter. Genom visualisering kan olika koncept och designförslag utvärderas i ett tidigt skede.


Analys & utveckling

Utblick & skanning

Kreativitet

Användarstudier

Industridesign, interaktionsdesign, förpackningsdesign, grafisk design

Design face-lift

HÅLLBAR DESIGN


Hållbar design är ett komplext och svårnavigerat område.

Genom att analysera ert nuläge kan vi hitta sätt att utveckla era produkter och affärsmodeller i hållbar riktning.


Analys & utveckling

Utblick & skanning

Workshops

Hållbar design; cirkulärt tänkande, hållbara affärsmodeller,

tjänstefiering, resursanvändning

LÅTER DET INTRESSANT?


Ring eller maila!

Vi vill gärna höra hur vi kan hjälpa er!

ANDRA TJÄNSTER

Er strategiska designpartner!

Vi skapar hållbara strategier och konkretiserar dem i attraktiva, värdeskapande och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.


  • Design thinking
  • Design doing
  • Design support

SÄG HEJ

marie.nilsson@oresunddesign.se

0739 10 55 79


Besöksadress:

Bredgatan 11

252 25 Helsingborg


Postadress:

Per Eskils gata 2

256 56 Helsingborg

VAR UPPDATERAD

Copyright © 2019 Öresund Strategy & Design AB. All rights reserved.

Foto:  Fanny Wangsell, Marie Nilsson, Carolina Bengtsson Kajca